Facebook länk

YKB 35h

Utbildare godkänd av Transportstyrelsen att bedriva 35h YKB-utbildning

Läs mer

YKB 140h

Utbildare godkänd av Transportstyrelsen att bedriva 140h YKB-utbildning

Läs mer

Arbete på väg

Godkänd instruktör på Arbete på väg nivå 1-2


Läs mer

HLR/D-HLR

Godkänd hjärt-lungräddningsinstruktör i Svenska HLR rådet

Läs mer

Start

Vi bedriver kravkurser i 35h YKB fortbildning mot yrkesförare i godstransporter samt persontransporter. Utbildningen sker i TYAs koncept.

Komma igång med utbildning är viktig, vårt upplägg är att göra en delkurs varje år och med start nu 2012 ligger man i fas med 2016 då dispenstiden går ut för hävdvunnen rättighet. Vi skräddarsyr YKB fortbildningen för ert företag med utbildning vardag eller helgdag, det som passar bäst för er.

Vi offererar även andra kravkurser mot branchen som Arbete på väg nivå 1-2

Aktuellt: Vi kör YKB kurser fortlöpande, kontakta oss för info. Vi kommer att ha utbildning på flera orter i Västerbotten.