Facebook länk

YKB 35h

Utbildare godkänd av Transportstyrelsen att bedriva 35h YKB-utbildning

Läs mer

YKB 140h

Utbildare godkänd av Transportstyrelsen att bedriva 140h YKB-utbildning

Läs mer

Arbete på väg

Godkänd instruktör på Arbete på väg nivå 1, 2 och 3A


Läs mer

HLR/D-HLR

Godkänd hjärt-lungräddningsinstruktör i Svenska HLR rådet

Läs mer