Arbete på väg nivå 1 och 2

Kursen är förberedande för SIK (Skandinavisk infrastrukturkompetens) med prov som avläggs på Trafikverkets kontor.

Nivå 1 – är en grundläggande utbildning där alla som jobbar i entreprenader när Trafikverket eller en enskild kommun är byggherre. Nivå 1 är förkunskapskrav till nästa nivå och ska uppdateras var 15e månad detta ligger på arbetsgivarens ansvar som ska kunna intyga kompetensen hos den anställde.

Nivå 2 – är en ny inriktning som avser alla som framför något slag av väghållningsfordon och som ligger som grund för nivå 3. Nivå 2 -utbildningen ska efter godkänt kunskapstest ge behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Nivå 2 förnyas vart 5e år.

Efter genomförda utbildningar.
När utbildningarna är genomförda utfärdas intyg till företag och deltagare enligt Trafikverkets krav TDOK (2012:86) TDOK (2012:88)

Kommande kurser

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier