YKB

Fortbildning för yrkesförare för gods- och persontransporter.

Persontransporter:

Lagkrav om YKB fortbildning för Persontransporter 2008-09-10 med sju års hävdvunnen rättighet för en förare som tagit sin D behörighet före lagen trädde i kraft. Det innebär att man måste ha genomfört 35 timmars fortbildning innan 10 september 2015 för att få köra buss i yrkesmässig trafik. En förare som tagit sin D- behörighet efter att lagen trädde ikraft är inne i 5 års systemet och måste genomgå sin fortbildning innan utgångsdatum på sitt YKB bevis.

 

Godstransporter::

Lagkrav om YKB fortbildning för Godstransporter 2009-09-10 med sju års hävdvunnen rättighet för en förare som tagit sin D behörighet före lagen trädde i kraft. Det innebär att man måste ha genomfört 35 timmars fortbildning innan 10 september 2016 för att få köra buss i yrkesmässig trafik. En förare som tagit sin D- behörighet efter att lagen trädde ikraft är inne i 5 års systemet och måste genomgå sin fortbildning innan utgångsdatum på sitt YKB bevis.

Kommande kurser

Arkiv

Kategorier

  • Inga kategorier